Green News Powered by Trendolizer

Megastal in opmars: vlees en zuivel komen steeds meer uit industriële productie

Trending story found on www.demorgen.be
Megastal in opmars: vlees en zuivel komen steeds meer uit industriële productie
Bijna driekwart van het varkensvlees en pluimvee in ons land is afkomstig van grote industriële spelers, blijkt uit een studie van milieuorganisatie Greenpeace.…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments