Green News Powered by Trendolizer

Klimaatjongeren spijbelen deze week niet maar praten met Rutte en Wiebes

Trending story found on nos.nl
Klimaatjongeren spijbelen deze week niet maar praten met Rutte en Wiebes
Meer stakingen sluit Youth for Climate niet uit. "Nu willen we eerst in gesprek met ze gaan, en op basis daarvan bepalen of we weer gaan staken en wanneer."
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments