Green News Powered by Trendolizer

De kans is groot dat romantici vandaag een bosje gif in de handen van hun Valentijn drukken - Economie - Voor nieuws, achtergronden en columns

Trending story found on www.volkskrant.nl
De kans is groot dat romantici vandaag een bosje gif in de handen van hun Valentijn drukken - Economie - Voor nieuws, achtergronden en columns
Bij een onlangs verrichte steekproef op bossen snijbloemen trof Greenpeace 43 soorten gif aan, waaronder verboden bestrijdingsmiddelen. 'Dat wekt de i
[Source: www.volkskrant.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments