Green News Powered by Trendolizer

Uten hjelpen hadde båten blitt knust: - Ingen eier har meldt seg

Trending story found on www.ta.no
Uten hjelpen hadde båten blitt knust: 
- Ingen eier har meldt seg
HELGEORA: MV Arctic Pearl har de siste dagene ligget ved kai og lastet i Svartebukt. Mandag denne uka reddet de en stor fritidsbåt / lystbåt som trolig har slitt seg, og drev rundt i området mellom Håøya og Svartebukt utenfor Helgeroa.
[Source: www.ta.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments