Green News Powered by Trendolizer

Arbeiderpartiet - Posts | - Vi vil gjøre det lettere å ta...

Trending story found on www.facebook.com
Arbeiderpartiet - Posts | - Vi vil gjøre det lettere å ta...
- Vi vil gjøre det lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen. Det er viktig for et bedre nærmiljø. Og det bygger bro til den globale dugnaden vi må delta i for å redde kloden fra ødeleggende klimaendringer, skriver Jonas Gahr St?re . - we'll make it easier to make klimavennlige choices in everyday life. It's important for a better neighbourhood. And it builds bridge to the global dugnaden we have to participate in to save the globe from devastating climate change, writing Jonas Gahr St?re .
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments